Điều kiện mua sản phẩm chỉ với 1k đồng

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 02.04.2021

Đơn hàng tối thiểu: 1 triệu VNĐ

Chỉ được chọn 1 trong 5 sản phẩm đang được bán với giá 1k

Các đơn hàng chưa đủ số tiền tối thiệu hoặc chọn hơn 1 sản phẩm 1k được cho là đơn hàng không hợp lệ( Sẽ bị hủy đơn hàng)

Danh mục