Quy trình hỗ trợ Xử lý khiếu nại
Bước 1: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền tới Utility, người mua cần bấm khiếu nại ngay trong trang “Mua hàng”, mục đơn hàng “Đã thanh toán”. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua.

Bước 2: Việc tạo khiếu nại là để Utilitytạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Người Bán lại cho đến khi giải quyết xong trường hợp khiếu nại, tranh chấp đó.

Bước 3: Nhắc nhở nguyên tắc chung khi xử lý khiếu nại

  • Utility khuyến khích Người Bán và Người Mua tự trò chuyện (chat) hoặc gọi điện (nếu Người Bán cho phép hiển thị số điện thoại) để cùng thống nhất cách giải quyết trước.
  • Nếu 2 bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Utility đứng ra giải quyết. Quyết định của Utility là quyết định cuối cùng.

Danh mục