Bảo mật thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế như Visa hoặc Mastercard

Hệ thống thanh toán được sử dụng trên website: https://utility.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán điện tử đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, Do đó, các tiêu chuẩn khi thanh toán bằng thẻ tại Utility đám bảo tuân thủ các chính sách về bảo mật thanh toán

Các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán trên Utility

Chính sách bảo mật thanh toán bằng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế ( Internet banking) trên website https://utility.vn đảm bảo có các tiêu chuẩn bảo mật của môi trường thanh toán bao gồm:

 • Giao thức SSL ( Secure Sockets Layer) đảm bảo thông tin thanh toán mà khách hàng cung cấp được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128  bit, Mã hóa các thông tin nhạy cảm dưới những dãy ký tự phức tạp mà chưa phần mềm nào có thể bẻ khóa được
 • Xác thực danh tính trước khi xảy ra giao dịch bằng mật khẩu sử dụng 1 lần(OTP) gửi qua số điện thoại đã được khai báo và xác thực chủ tài khoản trước đó
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do
  Trustwave cung cấp.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Utility lưu trữ nhưng gì?

 • Utility không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của khách hàng, việc bảo mật thông tin tài khoản thẻ được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép
 • Utility chỉ lưu giữ token là các chuỗi ký tự đã được mã hóa MD5 bới đối tác cổng thanh toán cung cấp cho Utility
 • Đối với thẻ quốc tế: Thông tin dùng để thực hiện giao dịch sẽ không được lưu trữ trên hệ thống mà sẽ được lưu trữ và bảo mật bởi đối tác cổng thanh toán
 • Đối với thẻ nội địa: Utility chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Chúng tôi cam kết đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho các hoạt động thanh toán được thực hiện trên sàn giao dich TMDT utility.vn

Danh mục